Публикације

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА ТВ У СРБИЈИ – МИТ ИЛИ РЕАЛНОСТ

Многи истраживачи савременог друштва сматрају да ће се у догледној будућности конвергенција развијати тако да ће све преносне мреже имати довољан капацитет да преносе све врсте порука – од података до видеа, у реалном времену и да ће избор уређаја на којем ће се одређени садржај пратити зависити од прилика и околности. Другим речима, да ће сви садржаји бити расположиви на свим врстама терминала. Вести ће моћи да се прате на личном рачунару, а са телевизијског пријемника да се шаљу е-маил поруке, док ће се банке података претраживати помоћу мобилних телефона. Истовремено, чини се да ће гледаоци све више тражити да сами креирају сопствени програм, сопствену програмску шему, као и то да жељене информације добијају у време које њима одговара. Сервиси „на захтев“ биће доминантни сервиси сутрашњице. Због свега наведеног аутори овог рада спроводе истраживање на популацији конзумената медијских садржаја, за сада у Војводини, као пилот истраживање, о томе колико су грађани упознати са процесом дигитализације.

ГРАЂАНСКО НОВИНАРСТВО У ДИГИТАЛНОМ 21. ВЕКУ

У раду „Грађанско новинарство у дигиталном 21. веку” истраживала сам грађанско новинарство у дигитално доба, посебно онлајн (on line), његове основне карактеристике и особености, појавне облике, однос према професионалним новинарима и блогерима, као и сарадњу медијских кућа и грађана – репортера. Анализирала сам и кључне парадигме екранске и дигиталне културе – радикалну конвергенцију медија и презасићеност информацијама. У раду су понуђени неки могући одоговори на питања – Како да медији иду у корак са овим променама?, Како да разговарају и сарађују са својом публиком?, Којим путевима да пруже професионалну помоћ грађанима да се изразе и искажу своје мишљење на глобалној рачунарској мрежи? И да ли је то уопште неопходно? У закључку рада дат је кратак критички приказ места и улоге грађанског (он лајн) новинарства данас.