Публикације

УЛОГА САВРЕМЕНОГ ДИЗАЈНА У КОНТЕКСТУ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ЕТИКЕ

У овом раду биће изведена анализа улоге савременог дизајна у контексту професионалне етике, како би се боље разумели домети одговорности које дизајн собом носи у друштву и за друштво. Дизајн као дисциплина може бити позитивно или негативно искоришћен у зависности од тога да ли се етички кодови примењују или не примењују како пре, тако и током дизајнерског процеса. Као активни учесник у друштву, дизајнер не може остати незаинтересована и етички неутрална партија, јер ефекти његовог или њеног деловања могу бити погубни. У овом раду биће приказани примери и начини којима се вештине дизајнера и домети дизајна могу користити како би се остварили одређени бенефити како за појединца тако и за читаво друштво.

ЕТИКА МЕДИЈА – ИЗМЕЂУ ЛИЧНЕ, ПРОФЕСИОНАЛНЕ И ДРУШТВЕНЕ ОДГОВОРНОСТИ

Етичка одговорност медија је огромна, можда многоструко већа од других јавних институција с обзиром да је њихов домет директан и истински глобалан. Медији спознају реалност и презентују је, при чему најчешће питање може бити у којој мери ту исту реалност деконструишу, а потом остварену слику репрезентују на начин и у складу са нечијим очекивањима. У овом смислу, рад полази од претпоставке да је етика медија појавни облик примењене етике и покушава да покаже важност демократског друштвеног миљеа у постизању високог нивоа њихове етичности. Предуслов позитивних промена једним делом свакако лежи у еволуцији свести политичких и економских моћника који морају ревидирати свој однос према механизмима функционисања и ефектима деловања медија. Међутим, позитиван и стимулативан амбијент није сам по себи довољан у остварењу овог циља. Без јасне партиципације медијских радника, власника или менаџера медија, професионалних удружења и активног ангажовања критичке и проактивне јавности не може се обезбедити квалитетно, етично и одговорно деловање медија.