Публикације

ИНТЕРАКТИВНИ ИНТЕРНЕТ И САВРЕМЕНА НАСТАВА ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ

Тематски зборник “Виртуелна интеракција и колаборација у настави енглеског језика и књижевности“ (који је приредила Биљана Радић-Бојанић) садржи шест врло актуелних текстова који указују на значај интернета за савремену, интерактивну наставу енглеског језика и књижевности. У текстовима се врло стручно и информативно разматрају конкретне апликације које се могу користити у настави и назначавају њихове добре стране. Тако се, на пример, приказује могућа сарадња међу наставницима уз помоћ два релевантна сајта, која подразумева размену наставног материјала и искустава, а сарадња је, наравно, могућа и међу студентима у заједничком решавању појединих задатака. Чланци у овом “Зборнику” се такође баве блогом као обликом интерактивне комуникације, ,,сајбер учионицом’’, односно дигитализованим простором за учење енглеског језика, као и конкретним виртуелним системом “moodle” за наставу енглеског језика, а један чланак указује на могућности коришћења интернета када се ради о читању и настави књижевности.