Публикације

ЗНАЧАЈ ИЗБОРНЕ ПОЛИТИЧКЕ КУЛТУРЕ ЗА ОДРЖАВАЊЕ И РАЗВОЈ МИНИМАЛНОГ НИВОА ДЕМОКРАТИЈЕ

У овом раду применићемо теоријски оквир минималне дефиниције демократије (тј. изборне демократије) на пример Републике Тунис након промена које су се догодиле после Арапског пролећа. Желимо да илуструјемо хипотезу да демократска политичка култура, која има континуиналан карактер, може имати важну улогу у одржавању нуклеуса демократије – изборног процеса. Такође, покушаћемо да покажемо да су специфично (либерално и толерантно) културно-историјско наслеђе и политичка пракса у Тунису важни фактори за формирање и одржавање демократије у тој земљи (бар на минималном тј. изборном нивоу). Циљ нам је да покушамо да дамо макар оквирну оцену да ли се Тунис, неколико година након Арапског пролећа, може назвати изборном демократијом. Посредно, биће речи и о томе да ли и на који начин ислам може бити препрека демократизацији једног друштва.