Публикације

МЕДИЈСКЕ ОСОБЕНОСТИ ХРВАТСКЕ РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈЕ ИЗ УГЛА 400 КИЛОМЕТАРА ИСТОЧНО

Да ли се програм Хрватске радио-телевизије (гледан) нарочито онај из области културе (притом појам култура, дакако, схватамо прилично широко, што ће се из онога што следи, и видети) широко прати зато што су српски телевизијски програми са националним покривањем толико лоши, или је ХРТ-ова телевизијска понуда толико добра, тешко је у то поуздано проникнути. Али темељно урађена социолошка анкета увелико доказује да је хипотеза о великој гледаности програма Хрватске радио-телевизије у Србији тачна. Уосталом, анкета међу случајним пролазницима у Београду, Новом Саду и Нишу потврђује да теза о великој гледаности програма Хрватске радио-телевизије није наше особно и пристрасно мишљење, као дугогодишњег телевизијског критичара Радио Београда, већ је то, ако тако може да се каже, опште мишљење грађанства у Србији.