Публикације

ДЕНИС ТОМПСОН О ПАТЕРНАЛИЗМУ

У овом тексту излаже се анализа патернализма коју је предложио Денис Томпсон. Онај ко из било ког разлога није способан да функционише самостално, долази у потчињени положај, и над њим се успоставља старатељство. Улогу старатеља добија онај који може да пружи помоћ, али и онај који поседује одређени ауторитет, те са њим може да утиче на одлуке онога кога штити. Посебно је важно да се старатељство не прихвата увек са истим еланом и оптимизмом јер зависи која је услуга у питању, шта се пружа и шта се тражи. Ипак, често се старатељство не може избећи уколико се не нађе боље решење. Не треба занемарити да често старатељ заузима нарцисоидан став.