Публикације

ТРАУМА ЈАСЕНОВЦА

Јасеновачки логор карактеришу масовни и садистички злочини, јединствени у историји. Стога је Јасеновац не само наша национална траума већ и једнако озбиљна траума како за човечанство тако и за хришћанство. Јасеновац, можда
још више него Аушвиц, отвара питање природе човека и његових потенцијала за господарење над природом и историјом, а с друге стране актуелизује питање разумевања Божије промисли и историје као дешавања спаса. Траума Јасеновца може бити
превлaдана првенствено у култури – као свеукупном пољу поезиса које укључује
уметност, философију, религију и науку – а овај оглед је прилог том превладавању.