Публикације

КУЋА КАО ЕКРАН: ТРАНСФОРМАЦИЈЕ МЕДИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ

Уколико урбани простор посматрамо као текст, јасно је да град нуди много могућности за различита читања. Захваљујући глобалној економији и развоју технологије, изглед и употреба града на крају 20. века се значајно мењају. Нови друштвени односи засновани на економском и технолошком развоју, условили су појаву друштва спектакла, које постаје кључно одређење градског живота. У савременом граду слика постаје основно средство комуникације. Измењени идентитет савременог града успостављају правила глобалног правца урбане изградње, али и трансформисана медијска функција у савременој архитектури. Увођење нових медија у процес архитектонског обликовања објеката истискује традиционалну медијску функцију архитектуре. У овом процесу установили смо неколико појава: релативизацију или поништавање фасаде; фрагментацију или употребу дела фасаде као простора излагања; и доминацију или третман фасаде као доминантног обележја куће. На основу посматрања ових појава установили смо нову типолошку класификацију медијске функције фасаде у савременој архитектури: фасада као носач маркетиншког садржаја; урбани екрани; архитектура као скулптура; и архитектура као медијска инфрастуктура.

БИЛБОРД КАО СРЕДСТВО УРБАНОГ СПЕКТАКЛА

Сложен однос града и спектакла, садејство иновативних технологија и савремених идеја (медијатектура), различити облици интерактивних урбаних екрана успостављају савремени град као експлицитну позорницу друштва спектакла. Билборд као простор који говори и једноставан облик хетерогене врсте спољашњих реклама, један је од најексплоатисанијих видова оглашавања у Србији. Поред детаљног приказа законске регулативе и историјског контекста, овај чланак има за циљ приказивање тренутне урбане сценографије у нас и подстицај за креирање складнијег окружења. Представљен је аргументован естетски вапај визуелног идентитета савремених градова, који поставља озбиљну дилему: да ли треба следити идеал града као центра знања, напретка и склада или хипермодерну идеју о вавилонској кули свеприсутних интерактивних екрана?