Објављен нови 167. број часописа Култура

Из штампе је изашао нови 167. број часописа Култура који обрађује две теме: Институт легата и културна политика у Србији, коју је приредила др Јадранка Божић и Естетика тела у хришћанству коју су уредили доц. др Владимир Коларић и Благоје Пантелић. Осим поменуте две тематске рубрике у 167. броју су и споредне али редовне рубрике Истраживања, Осврти и Прикази.

Како у уводној речи наводи др Јадранка Божић, уредница теме Институт легата и културна политика у Србији, ,,У основи легатске врсте наслеђивања пре свега је обичај даривања. Даривање подразумева несебичност, дакле одвајање од дела себе, нечег драгог, и колико је то нешто важније – то је несебичније. Сваки чин доброчинства има свој утицај на много ширу област од локалне;  изградња бољег друштва, етичких норми и општег морала народа може бити понукана племенитим чином остављања легата. Културном политиком требало би неговати културу даривања, као и поштовање према дародавцима али и спрам пожртвованости чуварних преносилаца културних добара.“

Доц. др Владимир Коларић и Благоје Пантелић, уредници теме Естетика тела у хришћанству у уводној речи пишу: ,,Како људско биће не чини само тело, али је без телесности незамисливо, сваки естетички приступ људском телу у хришћанству мора подразумевати свест о целини људског бића, иако је једино тело оно што је непосредно чулно опажљиво и тиме естетски спознатљиво и уметнички представљиво. Овај покушај естетске спознаје целине људског бића један је од највећих изазова не само за естетичку теорију и уметничку праксу, него и за саму теологију, повезан са кључним питањем спознатљивости и представљивости невидљивог (путем видљивог).“

Поред штампаног издања, 167. број часописа Култура можете пронаћи и на сајту casopiskultura.rs, или путем мобилне апликације.