У 173. броју часописа Култура, можете прочитати текст под насловом КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА НР КИНЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ: СРБИЈА У УПОРЕДНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ

У новом 173. броју часописа Култура који обрађује тему Култура и дипломатија, коју је приредила др Александра Колаковић, можете прочитати текст под насловом КУЛТУРНА ДИПЛОМАТИЈА НР КИНЕ НА ЗАПАДНОМ БАЛКАНУ: СРБИЈА У УПОРЕДНОЈ ПЕРСПЕКТИВИ, у коме аутор Драган Траиловић наводи:  ,,Народна Република Кина кроз различите и бројне форме јавне и културне дипломатије већ дуго настоји да у свету побољша слику о себи. Откад је постала један од значајних и утицајних актера међународног система, јавила се и потреба да се промени њена перспектива према другима, али и перспектива других према
њој. Да би то остварила, НР Кина је почела да примењује проактивну стратегију јавне и културне дипломатије, да би се промовисала као одговорна велика сила и да би допринела формирању позитиваног наратива о себи у међународним односима.
Кинеске власти кроз неколико великих иницијитава глобалног домета, које укључују економске, политичке и културне стратегије, настоје да побољшају и промовишу имиџ своје земље као поузданог политичког и економског партнера. У том процесу култура и културна размена постају једно од најважнијих оруђа Кине за увећање њене меке моћи. Како ове иницијативе обухватају и Западни Балкан, а тиме и Републику Србију, Кина користи различите методе и инструменте културне дипломатије који се крећу од оснивања Конфуцијевих института и академске сарадње, до интернационализације кинеских медија и њеног медијског присуства у овим земљама. Циљ овог рада је да прикаже и опише како наведени инструменти функционишу на Западном Балкану и како се примењују у Републици Србији у поређењу с другимземљама региона.”

Погледајте садржај 173. броја