181 / 2023

Индијско-српске везе

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Владан Церовић

Главна уредница: др Слађана Илић, научни сарадник

Остали чланови редакције: др Саша Радојчић (Универзитет уметности, Факултет ликовних уметности, Београд), др Јана Алексић (Институт за књижевност и уметност, Београд), др Слободан Пенезић (Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Факултет за спорт – катедра за новинарство, Београд), др Владимир Коларић (Висока школа за комуникације Београд; Завод за проучавање културног развитка, Београд)

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Оливера Пантовић Коларић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Зоран Станковић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,
тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Веб-сајт: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture
and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);
Published quarterly by Center for Study in Cultural
Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Тираж: 300

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је
Министарство културе Републике Србије

180 / 2023

Историјска мисао у 21. веку – између фрагментације и великих приповести


Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Владан Церовић

Главна уредница: др Слађана Илић, научни сарадник

Остали чланови редакције: др Саша Радојчић (Универзитет уметности,

Факултет ликовних уметности, Београд), др Јана Алексић (Институт за
књижевност и уметност, Београд), др Слободан Пенезић (Универзитет
„Унион – Никола Тесла”, Факултет за спорт – катедра за новинарство,
Београд), др Владимир Коларић (Висока школа за комуникације Београд;
Завод за проучавање културног развитка, Београд)

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Оливера Пантовић Коларић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Зоран Станковић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,
тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Веб-сајт: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture
and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);
Published quarterly by Center for Study in Cultural
Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Тираж: 300

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је
Министарство културе Републике Србије

178-179 / 2023

Хришћанство и савремена култура


Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Владан Церовић

Главна уредница: др Слађана Илић, научни сарадник

Остали чланови редакције: др Саша Радојчић (Универзитет уметности, Факултет ликовних уметности, Београд), др Јана Алексић (Институт за књижевност и уметност, Београд), др Слободан Пенезић (Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Факултет за спорт – катедра за новинарство, Београд), др Владимир Коларић (Завод за проучавање културног развитка, Београд)

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Оливера Пантовић Коларић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Зоран Станковић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд, тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Veb-sajt: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić)

Published quarterly by Center for Cultural Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565 Штампа: Ретро Принт д. о. о. Душана Вукасовића 74/2, Београд Тираж: 300

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је Министарство културе Републике Србије