Објављен 173. број часописа Култура

Објављен је 173. број часописа Култура, у издању Завода за проучавање културног развитка, који за тему има Културу и дипломатију.

Тематску целину Култура и дипломатија је приредила др Александра Колаковић из Института за политичке студије, која у уводној речи истиче како су „од пролећа 2020. године, када је пандемија covid-19 затворила границе и значајно изменила животе људи у свим државама света, култура и дипломатија наставиле да прелазе препреке које је „нова нормалност” наметнула. Изнова се потврдило да су ова два сегмента комуникације међу људима, народима и државама значајна и потребна. Успостављање, развијање, одржавање и унапређење спољних односа државе путем културе, уметности, спорта, науке и образовања у новим околностима добијају и нове задатке. Културна дипломатија као део јавне дипломатије и начин изградње „меке моћи” у овом контексту посебно је значајна за мале државе као што је Србија. Имајући све поменуто у виду, овај број часописа Култура посвећен је културној дипломатији као делу јавне дипломатије, која се наслања на циљеве и приоритете политичких, економских и војно-безбедносних компоненти, при чему подразумева свесно настојање државе да утиче на свој имиџ у свету, билатералне и мултилатералне односе.

У овом броју Културе, поред теоријско-методолошког приступа и нових тема у проучавању културне дипломатије, наглашени су и примери из историје, с намером да пробуде нове идеје код креатора спољнополитичких и културних стратегија. Како су евроинтеграције један од стратешких циљева Републике Србије, као и простор где је потребно потврдити и развијати културну сарадњу, препознали смо потребу да први рад у овом броју Културе унесе један актуелни и нови поглед. Посвећен је истраживању развоја агенде културне дипломатије Европске уније (ЕУ), од „културе у спољним односима” до „инклузивних културних односа” и „новог духа дијалога” као политичког наратива и институционалне логике, што покреће на размишања о основама за креирање савремених приоритета европске спољне културне политике, њених инструмената и програма.“ (др Александра Колаковић, Увод, Култура број 173).

Прочитајте садржај 173. броја