Slobodan Penezić

Доцент др Слободан Пенезић

Слободан Пенезић је комуниколог, ангажован у области медија и ПР-а – као практикант, али и као предавач и стручни консултант.

Основне студије похађао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру „Новинарство и комуникологија“, где је завршио и специјалистичке и мастер студије на смеру „Теорија културе и студије рода“. Завршио је и специјалистичке студије на Универзитету Оклахома (University of Oklahoma, САД), на Колеџу за новинарство, масовне и стратешке комуникације, као стипендиста „U.S. Broadcasting Board of Governors“ (BBG). На Факултету политичких наука УБ похађао је и докторске студије на смеру „Студије културе и медија“, где је и докторирао.

Професионално је ангажован у области медија и новинарства, као и односа с јавношћу и маркетинга. Најдуже као новинар дневног листа „Данас“, односно као шеф Групе за односе са јавношћу и уредник веб сајтова у ЈП Службени гласник.

Консултантски је био ангажован и на реализацији пројеката Уједињених нација, а раније  и као хонорни сарадник у појединим другим медијским кућама у Србији и САД, али и као ПР менаџер у бројним кампањама.

Као један од победника конкурса намењеног најбољим младим медијским професионалцима из Југоисточне Европе, награђен је Professional Development Year Scholarship Program стипендијом за 2008-09. коју додељује U.S. Department of State и Voice of America.

Учесник је бројних кампања у области културе и издаваштва, пре свега кроз промоцију издавачке делатности и ангажмана у области културе ЈП Службени гласник, као и пројеката у области развоја демократије и услова живљења у Србији, кроз новинарски и консултантски ангажман.

Тренутно је, као доцент, запослен на Факултету за спорт Универзитета УНИОН – Никола Тесла, на смеру за спортско новинарство, где предаје неколико предмета новинарско-комуниколошког усмерења и обавља улогу шефа Катедре.

Научни је сарадник Института за политичке студије у Београду, аутор уџбеника „Савремени изазови управљања медијима“ и „ПР и промоција у спорту“ (у припреми за објаву) и монографије „Сергије Лукач – прометеј новинарства“, као и више стручних текстова у области студија медија и културе објављиваних у домаћој и регионалној стручној периодици.

Учесник је бројних семинара и конференција у земљи и иностранству и члан редакција научних часописа „Култура“ и „Спорт, медији и бизнис“.