Slobodan Penezić

Доцент др Слободан Пенезић

Слободан Пенезић је комуниколог, ангажован у области медија и ПР-а; као практикант, али и као предавач и стручни консултант.

Основне студије похађао је на Факултету политичких наука Универзитета у Београду, на смеру „Новинарство и комуникологија“, где је завршио и специјалистичке и мастер студије на смеру „Теорија културе и студије рода“. Завршио и специјалистичке студије на Универзитету Оклахома (University of Oklahoma, САД), на Колеџу за новинарство, масовне и стратешке комуникације, као стипендиста „U.S. Broadcasting Board of Governors“ (BBG). На Факултету политичких наука УБ похађао је и докторске студије на смеру „Студије културе и медија“, где је и докторирао.

Професионално је ангажован у области медија и новинарства, као и односа са јавношћу и маркетинга; најдуже као новинар дневног листа „Данас“, односно као шеф Групе за односе са јавношћу и уредник веб сајтова у ЈП Службени гласник.

Консултантски је ангажован и на реализацији пројеката Уједињених нација; а раније је хонорарно био ангажован и у појединим другим медијским кућама у Србији и САД, и као ПР менаџер у бројним кампањама.

Као један од победника конкурса намењеног најбољим младим медијским професионалцима из Југоисточне Европе, награђен је Professional Development Year Scholarship Program стипендијом за 2008-09. коју додељује U.S. Department of State и Voice of America.

Учесник је бројних кампања у области културе и издаваштва, пре свега кроз промоцију издавачке делатности и ангажмана у области културе ЈП Службени гласник; као и пројеката у области развоја демократије и услова живљења у Србији, кроз новинарски и консултантски ангажман.

Тренутно је, као доцент, запослен на Факултету за спорт Универзитета УНИОН – Никола Тесла, на смеру за новинарство, где предаје неколико предмета новинарско-комуниколошког усмерења.

Научни је сарадник Института за политичке студије у Београду, аутор књиге „Изазови управљања медијима у 21. веку“ која је у припреми за објаву, као и више стручних текстова у области студија медија и културе објављиваних у домаћој и регионалној стручној периодици.

Учесник је бројних семинара и конференција у земљи и иностранству и члан редакција научних часописа „Култура“ и „Спорт, бизнис и комуникације“.