Vladimir Kolarić

Доцент др Владимир Коларић

Владимир Коларић је теоретичар уметности и културе, прозни и драмски писац и преводилац. Дипломирао драматургију и докторирао теорију драмских уметности, медија и културе на Факултету драмских уметности Универзитета уметности у Београду. Одбранио је докторску дисертацију на тему „Филм и књижевност: Трансформација књижевног текста Ф. М. Достојевског у филмовима Живојина Павловића“. Доцент на Високој школи за комуникације и организатор истраживања у Заводу за проучавање културног развитка у Београду.

Аутор књига „Хришћанство и филм“ (2017), „Cultural Policy of Yugoslav Self-Management“ (2019) и „Хришћанство и уметност“ (2021), приређивач научног зборника „У трагању за уметничком формом“ (Факултет драмских уметности, 2012, са Енисом Успенски), уредник темата „Филм и филозофија“  (2014, са Александром Прњатом) и „Естетика тела у хришћанству“ (2020, са Благојем Пантелићем), оба у часопису „Култура“.

Заменик главног и одговорног уредника часописа „Хуманистика“, члан редакције часописа „Култура“ од 2019. године и уређивачког одбора часописа „Живопис“ Академије за уметност и консервацију СПЦ. Члан Српског књижевног друштва и Удружења драмских уметника Србије.