Публикације

ЈАМАТО ТАКЕРУ − ЈАПАНСКИ ЈУНАК ИЗМЕЂУ МИТА И ИСТОРИЈЕ

Јамато Такеру је један од најпознатијих јапанских јунака. Његово пажљи-
во одабрано име повезује га с државом Јамато, претечом данашњег Јапана. Најста-
рије варијанте мита о овом ратнику откривамо у првим историјским хроникама
(VIII век). Додајући одређене елементе заједничкој основи и комбинујући их у складу
са сопственим наративним тежњама, ове хронике су дале препознатљиве варијан-
те мита о Јамату Такеруу. Те варијанте су носиле јасан одраз одређене идеологије,
а у наредним периодима ће извршити знатан утицај на дела сродне садржине. За-
једничко им је што су на подвиге Јамата Такеруа гледале као на кључну историјску
прекретницу, наглашавајући у којој мери је он, у то полуисторијско време почета-
ка националне консолидације, допринео увећању територије под царском влашћу
и учвршћивању ауторитета Јамато двора. Надаље су стваране нове варијанте
мита о овом јунаку, и то од пажљиво бираних епизода из старих хроника, допуње-
них сегментима из других текстова, како би што боље одговарале намени тог новог
записа.