Публикације

НЕКИ ПРИМЕРИ ИНТЕРАКЦИЈЕ ДОМИНАНТНИХ И НЕДОМИНАНТНИХ МОДЕЛА У ИСТОРИЈИ МИШЉЕЊА

Каква су узајамна дејства између доминантних и недоминантих модела у историји идеја? Да ли су доминантне парадигме мишљења и апсолутне претпоставке једног доба прожети скуповима недоминантних, различитих па чак и садржински супротстављених идеја,
претпоставки и веровања? Ако јесу, у којој мери? Да ли је процесима потискивања недоминантних модела (у виду материјалног затирања трагова и уништавања њихових заговорника) могуће контролисати путање идеја, њихову циркулацију и историјско међудејство? Како
потиснуте идеје утичу на доминантне моделе мишљења?