КУЛТУРА бр. 157/2017 Матрилинеарност / Култура и девијантност

        I МАТРИЛИНЕАРНОСТуредница др Владислава Гордић Петковић Владислава Гордић Петковић, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧАКристина Јоргић, ПРИНЦИП МАТРИЛИНЕАРНОСТИ У РАБИНСКОМ ЈУДАИЗМУНађа Бобичић, НАЋИ СВОЈЕ МЕСТО У ЛАНЦУ ЖЕНСКЕ ИСТОРИЈЕ: МАТРИЛИНЕАРНОСТ У ОПУСУ ЕЛЕНТЕ ФЕРАНТЕСелма Раљевић, ЊЕНА КРАТКА ПРИЧА ЖИВЉЕЊА И УМИРАЊА У ЗБИРЦИ ПЈЕСАМА ДО СМРТИ НАРЕДНЕ СЕНКЕ МАРИЋБојана Јаковљевић, МЕХАНИЧКИ И НЕЖИВИ СВЕТ […]

Нови број часописа КУЛТУРА

I МЕДИЈСКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕуредница др Дејана Прњат Дејана Прњат, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧАДраган Ћаловић, МЕДИЈИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА СТВАРНОГВесна Миленковић, КОНСЕНЗУС КОМПЕТЕНТНИХ ДИСКУТАНАТА –МЕДИЈСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ИСТИНЕМилан Радовановић, ПРИНЦИПИ МЕДИЈСКОГ УТИЦАЈАФилип Дуканић, МЕДИЈСКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНЕ ЕСТЕТИКЕАлександар Радовановић, ОСКАР ВАЈЛД У СЈЕДИЊЕНИМ ДРЖАВАМАДејана Прњат, ПОСЛЕДЊИ ДАНИ ХОЛАНДСКОГ СЛИКАРА У ФИЛМУ С ЉУБАВЉУ, ВИНСЕНТ: МИСТЕРИЈА ВАН ГОГАЗехра Јигит, ПРИКАЗ […]