Нови број часописа КУЛТУРА

I МЕДИЈСКЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕуредница др Дејана Прњат Дејана Прњат, УВОДНА РЕЧ ПРИРЕЂИВАЧАДраган Ћаловић, МЕДИЈИ И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА СТВАРНОГВесна Миленковић, КОНСЕНЗУС КОМПЕТЕНТНИХ ДИСКУТАНАТА –МЕДИЈСКА ИНТЕРПРЕТАЦИЈА ИСТИНЕМилан Радовановић, ПРИНЦИПИ МЕДИЈСКОГ УТИЦАЈАФилип Дуканић, МЕДИЈСКЕ МАНИПУЛАЦИЈЕ У ОБЛАСТИ САВРЕМЕНЕ ЕСТЕТИКЕАлександар Радовановић, ОСКАР ВАЈЛД У СЈЕДИЊЕНИМ ДРЖАВАМАДејана Прњат, ПОСЛЕДЊИ ДАНИ ХОЛАНДСКОГ СЛИКАРА У ФИЛМУ С ЉУБАВЉУ, ВИНСЕНТ: МИСТЕРИЈА ВАН ГОГАЗехра Јигит, ПРИКАЗ […]