Историјска мисао у 21. веку – између фрагментације и великих приповести


Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Владан Церовић

Главна уредница: др Слађана Илић, научни сарадник

Остали чланови редакције: др Саша Радојчић (Универзитет уметности,

Факултет ликовних уметности, Београд), др Јана Алексић (Институт за
књижевност и уметност, Београд), др Слободан Пенезић (Универзитет
„Унион – Никола Тесла”, Факултет за спорт – катедра за новинарство,
Београд), др Владимир Коларић (Висока школа за комуникације Београд;
Завод за проучавање културног развитка, Београд)

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Оливера Пантовић Коларић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Зоран Станковић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,
тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Веб-сајт: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture
and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);
Published quarterly by Center for Study in Cultural
Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Тираж: 300

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је
Министарство културе Републике Србије

Хришћанство и савремена култура


Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Владан Церовић

Главна уредница: др Слађана Илић, научни сарадник

Остали чланови редакције: др Саша Радојчић (Универзитет уметности, Факултет ликовних уметности, Београд), др Јана Алексић (Институт за књижевност и уметност, Београд), др Слободан Пенезић (Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Факултет за спорт – катедра за новинарство, Београд), др Владимир Коларић (Завод за проучавање културног развитка, Београд)

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Оливера Пантовић Коларић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Зоран Станковић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд, тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Veb-sajt: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić)

Published quarterly by Center for Cultural Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565 Штампа: Ретро Принт д. о. о. Душана Вукасовића 74/2, Београд Тираж: 300

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је Министарство културе Републике Србије

Истраживања у култури


Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марко Крстић

Главна уредница: др Слађана Илић, научни сарадник

Остали чланови редакције: др Саша Радојчић (Универзитет уметности, Факултет ликовних уметности, Београд), др Јана Алексић (Институт за књижевност и уметност, Београд), др Слободан Пенезић (Универзитет „Унион – Никола Тесла”, Факултет за спорт – катедра за новинарство, Београд), др Владимир Коларић (Висока школа за комуникације Београд; Завод за проучавање културног развитка, Београд)


Дизајн: Атила Капитањ


Извршни уредник: Пеђа Пивљанин


Лектура и коректура: Оливера Пантовић Коларић


Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић


Припрема за штампу: Милан Богдановић


Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,


тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs


Veb-sajt: casopiskultura.rs


Часопис излази тромесечно


Сви текстови у часопису се рецензирају


КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);


Published quarterly by


Center for Study in Cultural Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565


Штампа: Ретро Принт д. о. о. Душана Вукасовића 74/2,


Београд Тираж: 300


ISSN 0023-5164 УДК 316.7


Објављивање овог броја Културе омогућило је Министарство културе Републике Србије

Нове технологије, нови наративи и нови потрошачи

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марко Крстић

Главна уредница: др Слађана Илић

Редакција: др Јана Алексић, проф. др Саша Радојчић,

др Слободан Пенезић, др Владимир Коларић

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Маријана Милошевић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Милан Богдановић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,

тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Veb-sajt: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);

Published quarterly by Center for Study in Cultural

Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д. о. о.

Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 300

Штампање завршено: у септембру 2022. године

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је

Министарство културе и информисања Републике Србије

Историјски и епски јунаци

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: Марко Крстић

Главна уредница: др Слађана Илић

Редакција: др Јана Алексић, проф. др Саша Радојчић,

др Слободан Пенезић, др Владимир Коларић

Дизајн: Атила Капитањ

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Лектура и коректура: Маријана Милошевић

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу: Милан Богдановић

Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,

тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Veb-sajt: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture

and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);

Published quarterly by Center for Study in Cultural

Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д. о. о.

Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 300

Штампање завршено: у септембру 2022. године

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је

Министарство културе и информисања Републике Србије

Култура и дипломатија

Издавач: Завод за проучавање културног развитка
Одговорни уредник: Марко Крстић
Главна уредница: др Слађана Илић
Редакција: др Јана Алексић, проф. др Саша Радојчић,
др Слободан Пенезић, др Владимир Коларић
Дизајн: Атила Капитањ
Извршни уредник: Пеђа Пивљанин
Лектура и коректура: Маријана Милошевић
Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић
Припрема за штампу: Милан Богдановић
Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,
тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs
Veb-sajt: casopiskultura.rs
Часопис излази тромесечно
Сви текстови у часопису се рецензирају
КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture
and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);
Published quarterly by Center for Study in Cultural
Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565
Штампа: Ретро Принт д. о. о.
Душана Вукасовића 74/2, Београд
Тираж: 300
Штампање завршено: у децембру 2021. године
ISSN 0023-5164
УДК 316.7
Објављивање овог броја Културе омогућило је
Министарство културе и информисања Републике Србије

Kultura broj 172

Култура и национална траума

Издавач: Завод за проучавање културног развитка
Одговорни уредник: Марко Крстић
Главна уредница: др Слађана Илић
Редакција: др Јана Алексић, проф. др Саша Радојчић, др Слободан Пенезић, др Владимир Коларић
Дизајн: Атила Капитањ
Извршни уредник: Пеђа Пивљанин
Лектура и коректура: Маријана Милошевић
Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић
Припрема за штампу: Милан Богдановић
Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд,
тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs
Veb-sajt: casopiskultura.rs
Часопис излази тромесечно
Сви текстови у часопису се рецензирају
КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture
and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);
Published quarterly by Center for Study in Cultural
Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565
Штампа: Ретро Принт д. о. о.
Душана Вукасовића 74/2, Београд
Тираж: 300
Штампање завршено: у децембру 2021. године
ISSN 0023-5164
УДК 316.7
Објављивање овог броја Културе омогућило је
Министарство културе и информисања Републике Србије

Култура и субјект, филозофија, креативност, наслеђе

Издавач: Завод за проучавање културног развитка
Одговорни уредник: Марко Крстић
Главна уредница: др Слађана Илић
Редакција: др Јана Алексић, проф. др Саша Радојчић, др Слободан Пенезић, др Владимир Коларић
Дизајн: Атила Капитањ
Извршни уредник: Пеђа Пивљанин
Лектура и коректура: Маријана Милошевић
Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић
Припрема за штампу: Милан Богдановић
Редакција часописа Култура, Риге од Фере 4, Београд
тел. 011 2187 637, е-mail: kultura@zaprokul.org.rs
Web site: casopiskultura.rs
Часопис излази тромесечно
Сви текстови у часопису се рецензирају
КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Slađana Ilić);Published quarterly by Center for Study in Cultural Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565
Штампа: Ретро Принт д. о. о. Душана Вукасовића 74/2, Београд
Тираж: 300
Штампање завршено: у септембру 2021. године
ISSN 0023-5164
ISSN 2406-0372
УДК 316.7
Објављивање овог броја Културе омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије

Критичко мишљење у дигиталном добу • Путеви менаџмента у култури

Редакција: др Љубодраг Ристић, др Милета Продановић, др Александар Кадијевић, др Дејана Прњат, др Слободан Мрђа и др Владимир Коларић

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Ликовна уредница: мр Драгана Мартиновић

Главна уредница: др Владислава Гордић Петковић

Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Агенција МФ

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин

Илустрације: цртежи уметника Данa Пержовског (Dan Perjovschi)

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: др Вук Вукићевић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, тел. 011 2187 637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs 

Web site: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Vladislava Gordić Petković); Published quarterly by Center for Study in Cultural Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д.о.о.,Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: у децембру 2020. године

ISSN 0023-5164

УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је Министарство културе и информисања Републике Србије

Фантастично у култури • Култура књиге код мањина у Војводини • Култура видео игара

Редакција: др Љубодраг Ристић, др Милета Продановић, др Александар Кадијевић, др Дејана Прњат, др Слободан Мрђа и др Владимир Коларић

Извршни уредник: Пеђа Пивљанин

Ликовна уредница: мр Драгана Мартиновић

Главна уредница: др Владислава Гордић Петковић

Лепотом часописа бавио се: Божидар Боле Милорадовић

Лектура и коректура: Агенција МФ

Превод на енглески и лектура превода: Татјана Медић

Припрема за штампу и коректура: Пеђа Пивљанин

Илустрације: дигиталне фотографије визуелног уметника Бојана Јевтића

Издавач: Завод за проучавање културног развитка

Одговорни уредник: др Вук Вукићевић

Редакција часописа Култура, Београд, Риге од Фере 4, тел. 011 2187 637

E-mail: kultura@zaprokul.org.rs

Web site: casopiskultura.rs

Часопис излази тромесечно

Сви текстови у часопису се рецензирају

КУЛТУРА – Review for the Theory and Sociology of Culture and for the Cultural Policy (Editor in Chief dr Vladislava Gordić Petković); Published quarterly by Center for Study in Cultural Development, Belgrade, Rige od Fere 4, tel. (+ 381 11) 2637 565

Штампа: Ретро Принт д.о.о. Душана Вукасовића 74/2, Београд

Тираж: 500

Штампање завршено: у јесен 2020. године

ISSN 0023-5164УДК 316.7

Објављивање овог броја Културе омогућило је Министарство културе и информисањa