Објављен 180. број часописа Култура

Објављен 180. број часописа Култура, у издању Завода за проучавање културног развитка, који за тему има Историјску мисао у 21. веку – између фрагментације и великих приповести.

Прочитајте садржај 180. броја