Објављен нови 172. број часописа Култура

Из штампе је изашао нови 172. број часописа Култура који обрађује тему Култура и национална траума, коју је приредила др Слађана Илић.

Како у уводној речи наводи др Слађана Илић, уредница овог броја: „Културна траума је појам који је у ширу научну употребу ушао са истоименим зборником Џ. Алегзендра и сарадника (2004). Означава културалну рефлексију неког трагичног догађаја или стања из прошлости, а која је постала део колективног идентитета. Теорија културне трауме (theory od cultural trauma) од посебног је значаја за разумевање наше културе. Од пет саставница српског културног идентитета, које наводи Мило Ломпар, чак три су колективне трауме: Косовски бој, сеобе и претрпљени геноцид.“

Поред штампаног издања, 172. број часописа Култура ускоро ћете моћи да погледате  и на сајту casopiskultura.rs или путем мобилне апликације.