Прочитајте садржај 172. броја часописа Култура

Ускоро из штампе излази нови 172. број часописа Култура који обрађује тему Култура и национална траума, коју је приредила др Слађана Илић.

Како у тексту под насловом Траума Јасеновца наводи Слободан Антонић:  ,,Јасеновачки логор карактеришу масовни и садистички злочини, једин­ствени у историји. Стога је Јасеновац не само наша национална траума већ и једна­ко озбиљна траума како за човечанство тако и за хришћанство. Јасеновац, можда још више него Аушвиц, отвара питање природе човека и његових потенцијала за го­сподарење над природом и историјом, а с друге стране актуелизује питање разумевања Божије промисли и историје као дешавања спаса. Траума Јасеновца може бити превлaдана првенствено у култури – као свеукупном пољу поезиса које укључује уметност, философију, религију и науку – а овај оглед је прилог том превладавању.“

Погледајте садржај 172. броја