Entries by Marijana Uzunovski

Др Јана Алексић

Јана (Мирољуб) Алексић (1984, Крагујевац) дипломирала је на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на студијском програму Српска књижевност и језик са општом књижевношћу, са темом „Приповедачки поступци у романима Горана Петровића”. Добитница је награде из Фонда „Радмила Поповић“ за најбољи дипломски рад из предмета Српска књижевност XX века, одбрањен на Филолошком факултету у Београду 2009. […]

Професор др Саша Радојчић

Дипломирао је и докторирао на Филозофском факултету у Београду, а магистрирао на Филолошком факултету. На Факултету ликовних уметности у Београду предаје Филозофију уметности. Објавио је, поред великог броја прилога у периодици и тематским зборницима: – теоријске књиге: Ништа и прах. Антрополошки песимизам Стеријиног Даворја (2006), Стапање хоризоната. Песништво и интерпретација песништва у филозофској херменеутици (2010), […]

Марко Крстић

Дипломирани филолог опште књижевности и теорије књижевности ПРОФЕСИОНАЛНО ИСКУСТВО 2007 – 2009 Секретар Задужбине Десанке Максимовић, Народна библиотека Србије, Београд 2009 – 2013 Извршни уредник књижевно-уметничких едиција у ЈП Службеном гласнику 2015 – Копирајтер у издавачкој кући Лагуна, Београд 2015 – 2019 Копирајтер у ЈП Службени гласник, Београд 2016 – 2020 Председник Управног одбора Задужбине […]

Др Слађана Илић

Слађана Илић (Краљево, 1974) завршила је Педагошку академију „Петар Петровић Његош” у Крушевцу. Дипломирала је 26. децембра 1998. године на Филозофском факултету Универзитета у Нишу, на студијској групи „Српски језик и југословенске књи – жевности”. Магистарски рад Моралистичке идеје у поезији Јована Стерије Поповића одбранила је 8. априла 2005. године на Филолошком факултету Универзитета у […]