Култура – часопис који помера границе

Најновији број часописа Култура, који за тему има Историјске и епске јунаке између историографије и литерарне фолклорне традиције промовисан је у Запрокулу, у пријатној и празничној атмосфери. Овај темат приредили су др Драгољуб Б. Перић и др Борис Стојковски, који су се водили узајамним односом историјске фактографије и епске интерпретације појединих биографија епских јунака и догађаја.

Публику је поздравио директор Запрокула Марко Крстић, истакавши задовољство што је ова занимљива тема пронашла своје место у часопису, и што публика пред почетак нове календарске године има прилику да се упозна са текстовима који доносе једну нову перспективу и виђење односа наше историје и мита.

Господин Стојковски један од уредника овог темата, овом приликом истакао је значај часописа Култура и његово дугогодишње померање граница у култури Србије. По његовом мишњењу синергија различитих мишљења стручњака изнетих у овом темату, доноси нам нове чињенице и податке о идентитету, нашој култури сећања и култури уопште. „Кроз овај број имате прилику да добијете слику читавог региона, па и шире, свих јужнословеских народа, њихове историје, мита, фоклористике…“

Слађана Илић, главна уредница часописа Култура и модераторка овог надахнутог разговора указала је, на самом крају, и на разнородне и инспиративне текстове у делу часописа под називом Истраживања, који могу бити занимљиви и упутни свима онима које на дубљем и искуственом нивоу интересују питања културе у свету и Србији.